CNC OBRÁBĚNÍ

 • třískové a tvarové obrábění na CNC obráběcích centrech
 • kusová a sériová výroba
 • vyrábíme pro energetické a automobilové společnosti

Hlídáním kvality se snažíme o minimalizaci chyb a při jejich vzniku vyhledáváme jejich možnou příčinu s přebíráním odpovědnosti každého jednotlivce v týmové spolupráci.

CNC OBRÁBĚNÍ

 • třískové a tvarové obrábění na CNC obráběcích centrech
 • kusová a sériová výroba
 • vyrábíme pro energetické a automobilové společnosti

Hlídáním kvality se snažíme o minimalizaci chyb a při jejich vzniku vyhledáváme jejich možnou příčinu s přebíráním odpovědnosti každého jednotlivce v týmové spolupráci.

OBRÁBĚNÍ

Obrobíme Vám ocel, barevné kovy, hliník, nerez, dural, plast i dřevo.

FRÉZOVÁNÍ

Zabýváme se vysoce přesným obráběním na počítačově řízených CNC obráběcích centrech. 

Obrobíme Vám ocel, barevné kovy, hliník, nerez, dural, plast i dřevo.

Zabýváme se vysoce přesným obráběním na počítačově řízených CNC obráběcích centrech.

Profil společnosti

Společnost KOVO KNOTEK s.r.o. vznikla v roce 2011.

Od roku 2012 jsme začali investovat do moderních výrobních technologií a technologických postupů, které nám umožňují inovovat stávající výrobu zejména v oblasti přesnosti, kvality obrábění požadovaného tvaru a současně výrazně zvýšit produktivitu.

 • specializujeme se na kusovou a sériovou výrobu třískovým a tvarovým obráběním kovů vyráběných na CNC obráběcích strojích a CNC obráběcích centrech

 • vyrábíme pro energetické a automobilové společnosti

 • realizujeme výrobu a montáž speciálních izolačních matrací turbín, přírub, kompenzátorů a rozvodů potrubí pro energetické společnosti, vyrobené z vysokoteplotních skleněných tkanin s výplní minerálních či keramických vláken

Profil společnosti

Společnost KOVO KNOTEK s.r.o. vznikla v roce 2011 z činnosti sdružení dvou fyzických osob podnikajících od roku 1993 a 2009 na základě živnostenských oprávnění.

Od roku 2010 jsme začali investovat do moderních výrobních technologií a technologických postupů, které nám umožňují inovovat stávající výrobu zejména v oblasti přesnosti, kvality obrábění požadovaného tvaru a současně výrazně zvýšit produktivitu.

 • specializujeme se na kusovou a sériovou výrobu třískovým a tvarovým obráběním kovů vyráběných na CNC obráběcích strojích a CNC obráběcích centrech

 • vyrábíme pro energetické a automobilové společnosti

 • realizujeme výrobu a montáž speciálních izolačních matrací turbín, přírub, kompenzátorů a rozvodů potrubí pro energetické společnosti, vyrobené z vysokoteplotních skleněných tkanin s výplní minerálních či keramických vláken

Obrábění

je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a to odebíráním materiálu.


V roce 2022 jsme postavili fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 19,78 kWp za finanční podpory EU s cílem snížit energetickou náročnost budovy.

KONTAKT

KOVO KNOTEK s.r.o.
Těmice 327
696 84 TěmiceTel.: +420 776 004 575

E-mail:

vedeni@kovoknotek.cz
knotek-martin@email.cz


Podporujeme

Obrábění

je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a to odebíráním materiálu.


Obrábění

je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a to odebíráním materiálu.